Biyografi

Doç. Dr. Cemil Göya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında lisans derecesi; Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2005 yılında, Radyodiagnostik alanında, tıpta uzmanlık derecesi almıştır. 1998 ve 2000 yılları arasında, Bitlis Adilcevaz Göldüzü Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 2000-2005 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak, 2005-2006 yılları arasında Van Yüksek İhtisas Hastanesinde, 2006-2008 yılları arasında Erciş Devlet Hastanesinde ve 2008-2011 yılları arasında Özel Van Medikal Park Hastanesinde Radyodiagnostik uzmanı olarak çalışmıştır. 2012 yılında Dicle Üniversitesi Radyodiagnostik Ana Bilim Dalına Yardımçı Doçent Doktor olarak atanmış ve 2015 ylında Doçentlik unvanı almıştır. 2015 yılında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent kadrosuna atanmış ve 2017 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı’na naklen ataması yapılmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. 

Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 2000 - 2005
Lisans, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye 1991 - 1998

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Radyodiagnostik

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2015 - 2017
Yrd.Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2012 - 2015

Akademik İdari Deneyim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2019 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Abdomen Radyolojisi, Yüksek Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

Göya C., Bilgisayarlı Tomogra?de Ölçülen Özofagus ve Gastroözofagial Bileşke Cidar Kalınlığı ile Endoskopi ve/veya Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık, F.Durmaz(Öğrenci), 2018
Bilici A., Göya C., Solid böbrek tümörlerinde dinamik BT’nin benign-malign ayırmında yeri, Tıpta Uzmanlık, L.SEVİM(Öğrenci), 2016
Göya C., Gastrointestinal stromal tümörlerin çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, N.SEZER(Öğrenci), 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

VAN TIP DERGİSİ, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2020 - Devam Ediyor
EJM, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2020 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):434
h-indeksi (WOS):11