Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2021 Doctorate

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Doctorate

 • October 2021 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • December 2020 Doctoral Examination

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • December 2019 Competition

  İmam-Hatip Liseleri Arası Kur'ân Okuma yarışması

  İmam-Hatip Liseleri Arası Kur'ân Okuma yarışması

 • December 2018 Competition

  İmam-Hatip Liseleri Arası Kur'ân Okuma yarışması

  İmam-Hatip Liseleri Arası Kur'ân Okuma yarışması

 • December 2017 Competition

  İmam-Hatip Liseleri Arası Kur'ân Okuma yarışması

  Kur'ân-ı Kerimi Güzel okuma Yarışması

 • November 2017 Post Graduate

  YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

  “İmam Âsım Râvilerinden Hafs B. Süleyman-Ebubekir Şu’be Arasındaki İhlilaflı Okuyuşlar ve Bunların Mukayesesi Mukayesesi

 • May 2017 Competition

  Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kur'ân-ı Kerimi GüzelOkuma Bölge Yarışması

  Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kur'ân-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışması Jüri Üyeliği

 • May 2017 Competition

  DİB: Camiler ve Din Görevlileri Haftası İl Seçici Kurulu Yarışma Komisyonu

  Kur'ân-ı Kerimi Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları İl Seçici Kurıl Üyesi

 • April 2017 Competition

  CAMİLER HAFTASI HAFIZLIK, KUR'ÂN-I KERİM GÜZEL OKUMA YARIŞMASI JÜRİ ÜYELİĞİ

  CAMİLER HAFTASI HAFIZLIK, KUR'ÂN-I KERİM GÜZEL OKUMA YARIŞMASI JÜRİ ÜYELİĞİ

 • April 2017 Competition

  İ-H-Ortaokullar Arası Kur'ân-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması

  İ-H-Ortaokullar ArasıKur'ân-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Jüri Üyeliği

 • March 2017 Competition

  GENÇ SADA ERKEK ÖĞRENCİLER KUR'ÂN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

  ANADOLU İHL ARASI MESLEKİ YARIŞMALAR JÜRİ ÜYELİĞİ

 • May 2016 Post Graduate

  Yüksek Lisans Tez Savunması

  İbn Hâleveyh’in el-Hücce fi’l-Kırââti’s-Seb’a isimli eserinde Hüccet olgusu

Activities in Scientific Journals

 • 2021 - Continues BALIKESİR İLAHİYAT DERGİSİ

  Evaluation Committee Member

 • 2021 - Continues BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  Evaluation Committee Member

 • 2017 - Continues Ondokuz Mayıs U¨niversitesi I·lahiyat Fakültesi Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2017 - Continues Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Publication Committee Member