Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İHRACAT VE İTHALATTAN ALINAN VERGİLERİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİNE AİT AMPİRİK BİR ÇALIŞMA: 2004–2016 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.4, no.12, pp.1010-1021, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hizmet İhracatı ve Turizm Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1996-2017 Türkiye Örneği

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.6, pp.953-960, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: 1999-2017

The Journal of Social Sciences Institute, no.39, pp.223-244, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATE AND INCOME WITH INVESTMENT IN USA: 1965-2016

The Journal of Academic Social Science, vol.5, no.60, pp.146-163, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLER VE İSTİHDAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.1609-1620 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE AKTİF İSTİHDAMIN ROLÜ VE ETKİNLİĞİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.1587-1594

Somut Materyallerle Matematik Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.174

Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.120

A Specific Analysis In Middle Income Trap In Turkey

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.212

Books & Book Chapters