Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

EGE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 September 2023

Van İlinin Eğitim İmkânsızlıkları Nedeniyle Aldığı Göçün Coğrafi Ağırlıklı Poisson Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi

"Yapay Zeka ve Sosyal Bilimler" ana temalı II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,, 3 - 05 May 2023, pp.42-43

Investigation of Work Effect in The Postmigration Adaptation Process by Geographically Weighted Poisson Regression: The Case Of Van

The Seventh International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2023, pp.30-32

TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLER VE İSTİHDAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.1609-1620 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE AKTİF İSTİHDAMIN ROLÜ VE ETKİNLİĞİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.1587-1594

Somut Materyallerle Matematik Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.174

A Specific Analysis In Middle Income Trap In Turkey

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.212

Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.120

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals