Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2002 - 2005 Associate Degree

  Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi-Iı.Üniversite, Dış Ticaret, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Türkiye'de İç Göçlerin Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Belirleyicileri(2008-2014)

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası