Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de 2008-2014 Arası İç Göçlerin Ekonomik Belirleyicileri

II.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2016), Konya, Turkey, 23 - 25 September 2016, pp.167-172

Örtük ve Açık Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Turkey, 14 - 16 July 2016, pp.1741-1759

Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkileri

12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2015), Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2015, pp.49-61