Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: İlk ve Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama Van İli Örneğ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ, Aydın, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.37-47