Education Information

Education Information

  • 2004 - 2008 Expertise In Medicine

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği, Turkey

Dissertations

  • 2008 Expertise In Medicine

    Van Bölgesinde Kadınların Cinsel Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması

    Van Yüzüncü Yil University, Dahili Tıp Bilimleri, Aile Hekimliği Ad

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English