Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Post-travmatik Dev Psödokist

causepedia , vol.5, no.2, pp.118-124, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covı̇d-19 Pnömonı̇ Tanılı Hastalarda Pnömotoraks Deneyı̇mlerı̇mı̇z

8. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 December 2021, pp.291

COVİD-19 Pandemisi Akciğer Kaynaklı Benign Plevral Effüzyonların Tedavisini ve Takibini Nasıl Değiştirdi?

Türk Toraks Derneğinin 24. Yıllık Ulusal Kongresi "Uluslarası Katılımlı", Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021 Sustainable Development

Drenaj Gerektiren Benign Plevral Effüzyon Endikasyonlarının Karşılaştırılması

11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi "Uluslararası Katılımlı", 24 - 27 October 2021, pp.88

Benign Plevral Efüzyonların Drenajında İntraplevral Kateter ve Tüp Torakostominin Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.147

Pankreatitin Nadir Bir Komplikasyonu: Pankreatikoplevral Fistül

Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri, ONLİNE, Turkey, 10 - 12 September 2021, pp.31

Plevral biyopsi olgularımız

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Online, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.282-283

Bronşektazi olgularında cerrahi tedavi ve sonuçları

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Online, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.276

Malign Plevral Efüzyonlara Yaklaşım; 75 Hastanın Analizi

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.513

Our experiences in surgical spontaneous pneumothorax cases

Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020, pp.206

Akciğerde Futbol Topu Mu Var? Olgu Sunumu

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 07 December 2018, pp.21

Timusta Kitle Tespit Edilen Bir Bakteriyel Perikardit Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 8-13 MAYIS 2018, Turkey, 08 May 2018

Isolated hemothorax following thoracic trauma: Analysis of 57 cases

20th ERS ANNUAL CONGRESS, Barselona, Spain, 18 - 22 August 2010, vol.1, pp.2774

Books & Book Chapters

Tüp Torakostomi(Göğüs Tüpü Takılması)Yapabilme

in: Hekimlikte Temel Uygulamalar, Mehmet Emin Layık,Hüseyin Güdücüoğlu,Erbil Karaman,Mehmet Parlak,Duygu Korkmaz, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.326-327, 2022

Covid-19’da İmmun(Konvelesan) Plazma Tedavisi

in: Covid-19 Güncel Yaklaşım, Ümit Haluk İliklerden,Kamuran Karaman,Hanifi Yıldız,Ali İrfan Baran,Nureddin Yüzkat, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.189-195, 2020 Sustainable Development

Özofagus Yabancı Cisimleri

in: Ustadan Çırağa Özofagus Hastalıkları, Kalaycı T., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.157-166, 2019

Gastroözofageal Reflü-Barret Özofagusu ve Tedavileri

in: Torasik Cerrahi, Eren TŞ., Editor, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.953-962, 2019

Toraks Travmasında Videotorakoskopinin Yeri

in: Toraks Travması, Özyurtkan O.,Bostancı K.,Özpolat B., Editor, Ankara Nobel Tıp, Ankara, pp.99-112, 2018

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

133

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

149

H-Index (Scopus)

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals