Education Information

Education Information

 • 2020 - 2023 Doctorate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı , Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Balikesir University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  THE ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF PERCEIVED PRICE FAIRNESS AND PRICE SATISFACTION. A RESEARCH ON DYNAMIC PRICING PRACTICES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği

 • 2019 Postgraduate

  The Effect of Perceived Destination Image on Tourist Satisfaction and Revisit Intention: A Research on Iranian Tourists Visiting Van

  Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022“Onlİne Amos İle Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi

  Data Analysis , İSTAR AKADEMİ

 • 2022Online AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

  Data Analysis , İSTAR AKADEMİ

 • 2021Online SmartPLS İle Yapısal Eşİtlİk Modelİ Eğİtİmİ

  Data Analysis , İSTAR AKADEMİ

 • 2021Online Sosyal Bilimlerde Makale Yazma Stratejileri Eğitimi

  Other , İSTAR AKADEMI

 • 2021Online İleri Düzey SPSS Eğitimi

  Data Analysis , İSTAR AKADEMİ

 • 2021Online Temel Düzey SPSS Eğitimi

  Data Analysis , İSTAR AKADEMİ

 • 2020Online Endnote İle Kaynakça Yönetimi

  Data Analysis , İSTAR AKADEMİ

 • 2016PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

  Other , NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ