Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of incubation temperature on hatching and carcass performance of broilers

WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, cilt.66, sa.1, ss.87-93, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EVALUATION OF DIFFERENT INCUBATION CONDITIONS INDUCED HIGH ALTIUDE ON BREAST MUSCLE DEVELOPMENT IN BROILER EMBRYOS AND CHICKS

XVIIth EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF EGGS AND EGG PRODUCTS, XXIIIth EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF POULTRY MEAT, İskoçya, ss.66

Effects of Maternal Stress on Morphological Traits and Mean Relative Asymmetry in Broiler Embryo and Chicks

Incubation and Fertility Research Group {Wpsa Working Group 6 (Reproduction)},, İtalya, ss.17

Effect of Strain on Eggshell Temperature during Incubation and Chick Measurements

Incubation and Fertility Research Group {Wpsa Working Group 6 (Reproduction)}, Fransa, ss.10

The Effect of Corticosterone on Yolk Corticosterone Concentration and Egg Quality Characteristics in Broiler Breeders

INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONGRESS OF TURKISH AND RELATIVES COMMUNITIES, Isparta, Türkiye, ss.145

Effect of cyclic incubation temparature on hatching performance of laying chicks.

The International Congress on Advancements in Poultry Production in The Middle East and African States, Antalya, Türkiye, ss.100

Effects of Incubation Temperature on Hatching and Carcass Performance of Broilers

3rd Combined Workshop on Fundemental Physiology and Perinatal Development in Poultry, Almanya, ss.10

Etlik Piliçlerde Et Kalitesinin Kalıtımı

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Türkiye, ss.1

ETLİK CİVCİVLERİN KALINTI SARI KESELERİNDEKİ VİTAMİN E İZOMERLERİNİN KONSANTRASYONU ÜZERİNE IN OVO α-TOKOFEROL ENJEKSİYONUNUN ETKİSİ

ISPEC 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.407-411

In ovo Leptin Enjeksiyonunun Sarı Kese Leptin Düzeyine ve Kuluçka Performansına Etkisi

5.ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, ss.100-106

EFFECT OF IN OVO VITAM IN E INJECTION ON TOTAL CAROTENOIDS IN YOLK SAC OF BROILER EMBRYOS AT HYPOXIA

IX International Scientific Agriculture Symposium, AGROSYM-2018, Jahorina, Bosna-Hersek, 4 - 07 Ekim 2018, ss.1

Kanatlılarda Ghrelin (iŞTAH/AÇLIK) Hormonunun Etkileri

Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.46

PCR-RFLP Polymorphisms of iNOS Gene in Broiler Chicks at High Altitude Condition

International agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.20

The Effect of in Ovo Leptin Administration on Indicators of Embryonic Metabolism in Broilers

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.133

Etlik Piliç Embriyolarında Soguga Karsı Dayanıklılıgın Iyilestirilmesi

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.204-210

Effects of breeder age on egg characteristics, incubation length and chick development

7 TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE, Sarajevo, Bosna-Hersek, 3 - 06 Haziran 2015, ss.111

Embriyo Gelisim Döneminde Yüksek Rakım Kaynaklı Hipoksiyanın Fizyolojik Sonuçları

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2013, ss.813

Effect of Maternal Corticosterone on Some Behavioral Measures in Broilers

8th European Symposium on Poultry Welfare, Cervıa, İtalya, 18 - 22 Mayıs 2009, ss.57

Effects of Incubation Temperature on Hatching and Carcass Performance of Broilers

3rd Combined Workshop on Fundemental Physiology and Perinatal Development in Poultry, Berlin, Almanya, 5 - 07 Ekim 2007, ss.1