Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam'ında Kültürel Ybancılaşmaya Karşı Geleneksel Tepki

Türkiyat Mecmuası İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, no.27, pp.119-134, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil-İletişim İlişkisi Kapsamında Beden Dilinin İşlevi

International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2, vol.35, pp.89-97, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dil-İletişim İlişkisi Kapsamında Beden Dilinin İşlevi

The journal Of Academik Social Science Studies (JASSS), no.35, pp.89-97, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mevlana’nın Mesnevi’sinde “İnsan” Telakkisi ve “İnsan-i Kâmil” Ölçüsü”

Türk-İslâm Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.2, pp.8-18, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mevlana'nın Mesnevi'sinde "İnsan" Telakkisi ve "İnsan-i Kâmil" Ölçüsü"

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.2, pp.110-118, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam"ında Kültürel Yabancılaşmaya Karşı Eleştirel Yaklaşım

AL-Farabi I.International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.638-639

Books & Book Chapters

CÜMLE VE METİN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

in: DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI, "KARDAŞ M. N." "KOÇ R.", Editor, Pegem Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.109-124, 2018