Education Information

Education Information

  • 2009 - 2017 Doctorate

    Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yakınçağ Anabilim Dalı, Turkey

  • 2005 - 2009 Postgraduate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Anabilim Dalı, Turkey

  • 2001 - 2005 Undergraduate

    Mustafa Kemal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English