Education Information

Education Information

 • 2018 - 2021 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Management Informatıon Systems, Turkey

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Gaziantep University, Instıtute Of Scıence, Organik Kimya, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  STEREOMERKEZE SAHİP ÇEŞİTLİ PİRİMİDİN BİLEŞİKLERİNİN MULTİKOMPONENT REAKSİYON YÖNTEMİ İLE SENTEZİ VE İLERİ KADEME REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya

 • 2011 Postgraduate

  N-(4-ASETİLFENİL)-3-NİTROBENZAMİT BİLEŞİĞİNDEN TÜREYEN YENİ ŞALKON TÜREVLERİNİN SENTEZİ, YAPI KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ

  Gaziantep University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  Occupational Health and Safety , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • 2014C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

  Occupational Health and Safety , ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ