Education Information

Education Information

 • 2001 - 2014 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Oral, E., Ülker, Mehmet., 2014. Van Ekoljik Şartlarında Tritikale (x Triticosecale Wittmack)’de Farklı Ekim Sıklıkları ve Azotlu Gübre Dozlarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (Doktora Tezi). Sustainable Development

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 2001 Postgraduate

  Oral, E.,Yılmaz, İ., 2000.Van Koşularında Silajlık Sorgum (Sorghum Sudanense L.) çeşitlerinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi).

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English