Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2018 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Besyo, Antrenörlük Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi
2017 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Besyo, Antrenörlük Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.
2016 - 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Besyo, Antrenörlük Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Arslan E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Branşlarda Yarışan Sporcuların Stres Algılarının Karşılaştırılması, 2018 - 2021
 2. Çetin Dağlı S., Tunalı Çokluk S., Arslan E., Özkan Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Açık ve Kapalı Alanlarda Spor Yapan ve Yapmayanların D Vitamini Vücut Yağ Oranı ve Obezite Değerlerinin Karşılaştırılması, 2018 - 2019
 3. Arslan E., Atli M., Özkan Z., Kaplan Ş., Sarıkaya M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Van İl merkezinde bulunan Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerinin spora yönelmelerini etkileyen engeller spor yapma alanlarının değerlendirilmesi ve Tenis Örneği Uygulaması, 2017 - 2017
 4. Özkan Z., Atli M., Arslan E., Atli S., Sert V., Kılınç H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Zihinsel engelli bireyler ve ailelerinin spora yönlendirilmelerini engelleyen faktörler ve Van ilinin mevcut spor tesislerinin engelli bireylerin kullanımına yönelik uygunluk düzeylerinin araştırılması ve Badminton Örneği Uygulaması, 2017 - 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Effects of a 12-week structured circuit exercise program on physical fitness levels of children with autism spectrum condition and typically developing children
  Arslan E., İNCE G., AKYÜZ M.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.68, sa.4, ss.500-510, 2022 (SSCI)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. A COMPARİSON OF STRESS PERCEPTİONS OF DİFFERENT LEVELS OF SOCCER, ATHLETİCS AND ORİENTEERING REFEREES
  KIZILET A., Arslan E., Özkan Z., Atli M., Bingöl M.
  international refereed journal of humanities and academic sciences, sa.22, ss.1-18, 2017 (Hakemli Dergi)
 2. Türkiye'de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri
  Atli M., Arslan E., Özkan Z., Kızılet A.
  istanbul üniversitesi spor Bilimleri dergisi, cilt.7, sa.1, ss.54-61, 2017 (Hakemli Dergi)
 3. Türkiye'de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri
  Atli M., Arslan E., Özkan Z., Kızılet A.
  İÜ Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.54-61, 2017 (Hakemli Dergi)
 4. 12 Haftalık Egzersiz Programının Atipik Otizmli Çocukların Kaba Motor Beceri Düzeylerine Etkisi
  Arslan E., İnce G.
  Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi, cilt.1, sa.1, ss.51-62, 2015 (Hakemli Dergi)
 5. Egzersiz Programının 8-11 Yaş Grubu Sağlıklı Çocukların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkisi
  Arslan E.
  YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),, cilt.XI, sa.1, ss.169-182, 2014 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. 12 HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ ATİPİK OTİZMLİ ÇOCUKLARIN KABA MOTOR BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİS
  Arslan E., İnce G.
  Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Çanakkale, Türkiye, ss.60
 2. The effekts of 12 week exercise program on motor sufficiency and physical suitability of autistic chilren.
  Arslan E., İnce G.
  ERPA International Congresses on Education 2016, Bosna-Hersek, cilt.2, ss.75
 3. nlarınbu spora başlamalarına etki eden unsurlar vebeklentiler
  özkan z., Arslan E., Baytaş m.
  3.uluslarası Avrasya spor eğitim ve toplum kongresi, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.210
 4. BEING EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES IN WHICH STUDIES ON HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS HAVE BEEN CARRIED OUT
  Arslan E., Özkan Z., KESER T., AYDIN S.
  Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.67
 5. BEING EXAMINED OF POSTGRADUATE THESES IN WHICH STUDIES ON EFFECTS OF EXERCISE ON WOMENS HEALTH HAVE BEEN CARRIED OUT
  KESER T., Arslan E., Özkan Z., AYDIN S.
  Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.66
 6. BEING EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES IN WHICH STUDIES ON SPORT IN HANDICAPPED INDIVIDUALS HAVE BEEN CARRIED OUT
  KILINÇ H., Arslan E., Özkan Z.
  Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.62
 7. Engellilere yönelik farkındalık uygulamalarına katılan ve katılmayan üniversite öğrencilerin engelli bireylerin eğitilmesine yönelik tutumlarının araştırılması
  Arslan E., Kale R., Özkan Z., Atli M., ALTÜRK F., AYDIN S., adıyaman s.
  ERPA, İstanbul, Türkiye, 28 - 01 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.113
 8. üniversitesi öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
  Arslan E., Özkan Z.
  internatıonal congreses on educatıon 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.112
 9. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Ailelerinin Spora Yönelmelerini Etkileyen Faktörler
  Arslan E., Özkan Z., Atli M., Kaplan Ş., Sarıkaya M.
  ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYOMU, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.32
 10. Fifa ve süperlig hakemelerinin yönettiği futbol musabakalarının bazı istatistikler açısından araştırılması
  Kahraman M. Z., Arslan E., şen i., Bilici m. f.
  16. thinternatıonal sport scıences congress, Antalya, Türkiye, 31 Mart 2018, cilt.1, sa.1, ss.119
 11. Opinions of Physical Therapists and Special Education Teachers Working at Private Educational Institution about the Process of Special Training and Physical Education Practices
  Arslan E., Özkan Z., Atli M., ATLI S.
  III. ULUSLARARASI ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİM VE SPOR KONGRESİ, Konya, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.65-68
 12. Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Atletizm Branşı Hocalarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Eğitimlerini Sürdüren Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitim Süreçleri ve Kurumlarının Mevcut İmkanlarına İlişkin Görüşleri
  Özkan Z., Arslan E., Atli M.
  III. ULUSLARARASI ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİM VE SPOR KONGRESİ, Konya, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, ss.135-138
 13. Türkiye'de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri
  Atli M., Arslan E., Özkan Z.
  Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.152-153
 14. Özel Yetenek Bölümlerinde Eğitim Gören Yükseköğretim Öğrencilerinin Bazı değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
  Atli M., Özkan Z., Arslan E., AYDIN S.
  Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.225-226
 15. Antronlerin doping bilgi düzeylerinin araştırılması
  Atli M., Özkan Z., Arslan E., Bayram M., Çelik B., Yıldızbaş E.
  ERPA İnternational Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.83-84
 16. ritimsel yetenek ile sportif yetenek ve akademik başarı arasındaki ilşki düzeyinin incelenmesi
  Bilici M., Kaynar Ö., KAHRAMAN M. Z., Bilici Ö. f., Arslan E.
  uluslaarsı balkan spor bilimler kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.119
 17. Spor lise sınavlarında değerlendirmeye esas olan bazı paremetrelerin incelenmesi
  KAHRAMAN M. Z., Bilici Ö. f., Arslan E., Kaynar Ö., Bilici M., Atli M.
  Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.588
 18. türkiyede bedensel engelli badmintucucuların spor başlamalarının etki eden unsurlar ve spordan beklentileri
  Arslan E., ATLİ M., Özkan Z., Kaplan Ş., BİLİCİ m. f.
  ERPA İNTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION, Budapeşte, Macaristan, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.88
 19. SPOR ÖZGEÇMİŞİNİN SPORTİF YETENEK VE AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Bilici M., Atli M., KAHRAMAN M. Z., Kaynar Ö., Bilici Ö. f., Arslan E.
  uluslaarsı balkan spor bilimler kongresi, Bursa, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2017, ss.22
 20. Türkiye’de bedensel engelli badmintoncuların spora başlamalarına etki eden unsurlar ve spordan beklentileri
  Arslan E., Atli M., Özkan Z., Kaplan Ş., Kara M., Bilici M.
  ERPA İnternational Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 Mayıs - 21 Ocak 2017, ss.80
 21. Antrenörlerin Doping Düzeylerinin Araştırılması
  Atli M., Özkan Z., Arslan E., Bayram M., Çelik B., Yıldızbaş E.
  ERPA İnternational Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.82
 22. Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Özkan Z., Atli M., Arslan E.
  ERPA İnternational Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 Mayıs - 21 Ocak 2017, ss.81
 23. Evaluation of attitudes of university students for handicapped individuals
  Özkan Z., Atli M., Arslan E.
  ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.37
 24. In Turkey, factors which urge physically handicapped sporters to start badminton sport and their expectations
  Arslan E., Atli M., Özkan Z., Kaplan Ş.
  ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, cilt.37

Akademik İdari Deneyim

2018 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Besyo, Antrenöük Eğitim Bölüm
2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Antrenörlük, Antönörlük
2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi , Antrenörlük Eğitimi
2017 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sporcu Sağlıkmerkezi, Antrenöük Eğitim Bölüm

Verdiği Dersler

SPOR SAKATLIKLARINDAN KOR. VE Rh., Lisans, 2016 - 2017
OTİZM VE SPOR, Yüksek Lisans, 2017 - 2018

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Uluslarası müzik dans ve sağlık dans, Oturum Başkanı, Van, Türkiye, 2018

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri