Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A COMPARİSON OF STRESS PERCEPTİONS OF DİFFERENT LEVELS OF SOCCER, ATHLETİCS AND ORİENTEERING REFEREES

international refereed journal of humanities and academic sciences, no.22, pp.1-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri

istanbul üniversitesi spor Bilimleri dergisi, vol.7, no.1, pp.54-61, 2017 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri

İÜ Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.54-61, 2017 (International Refereed University Journal)

12 Haftalık Egzersiz Programının Atipik Otizmli Çocukların Kaba Motor Beceri Düzeylerine Etkisi

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi, vol.1, no.1, pp.51-62, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Egzersiz Programının 8-11 Yaş Grubu Sağlıklı Çocukların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarına Etkisi

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty),, vol.XI, no.1, pp.169-182, 2014 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effekts of 12 week exercise program on motor sufficiency and physical suitability of autistic chilren.

ERPA International Congresses on Education 2016, Bosnia And Herzegovina, vol.2, pp.75

nlarınbu spora başlamalarına etki eden unsurlar vebeklentiler

3.uluslarası Avrasya spor eğitim ve toplum kongresi, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, vol.1, no.1, pp.210

BEING EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES IN WHICH STUDIES ON HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS HAVE BEEN CARRIED OUT

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Turkey, 10 - 13 October 2018, vol.1, no.1, pp.67

BEING EXAMINED OF POSTGRADUATE THESES IN WHICH STUDIES ON EFFECTS OF EXERCISE ON WOMENS HEALTH HAVE BEEN CARRIED OUT

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Turkey, 10 - 13 October 2018, vol.1, no.1, pp.66

BEING EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES IN WHICH STUDIES ON SPORT IN HANDICAPPED INDIVIDUALS HAVE BEEN CARRIED OUT

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 October 2018, vol.1, no.1, pp.62

üniversitesi öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

internatıonal congreses on educatıon 2018, İstanbul, Turkey, 28 June 2018, vol.1, no.1, pp.112

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Ailelerinin Spora Yönelmelerini Etkileyen Faktörler

ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYOMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.32

Türkiye'de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.152-153

Özel Yetenek Bölümlerinde Eğitim Gören Yükseköğretim Öğrencilerinin Bazı değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.225-226

Antronlerin doping bilgi düzeylerinin araştırılması

ERPA İnternational Congresses on Education, Budapest, Hungary, 21 - 23 May 2017, pp.83-84

Antrenörlerin Doping Düzeylerinin Araştırılması

ERPA İnternational Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, pp.82

Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

ERPA İnternational Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 May - 21 January 2017, pp.81

Evaluation of attitudes of university students for handicapped individuals

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, vol.37 identifier