Education Information

Education Information

  • 2004 - 2008 Undergraduate

    Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

  • 2018 Doctorate

    Toplumcu Gerçekçi Türk Şiirinde Savaş ('40 Kuşağı)

    Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı