Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Darbe ve Şiddetin Çıkmaz Sokakında Bir Hesaplaşma

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.17, pp.115-127, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Diplomatlarının İnsanlık Mücadelesini Konu Alan Bir Tarihî‒Belgesel Roman: Nefes Nefese

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.137-152, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

ALINYAZISI SAATİ'NDE İSLÂM ÂLEMİNE ÇAĞRI: DİRENİŞ ve DİRİLİŞ

Journal Of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.5, pp.976-987, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Divan Şiirinde Şair Patronaj İlişkisini Modern Öykünün Penceresinden Yorumlamak: Şair Necmi Efendi nin Bahar Kasidesi

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2017, pp.180-181

ALINYAZISI SAATİ’ NDE İSLÂM ÂLEMİNE ÇAĞRI: DİRENİŞ ve DİRİLİŞ

21. Yüzyıl İslam Dünyası Uluslararası Kongresi: Stratejik (Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Zorluklar, Çözüm Önerileri) Bakış, Van, Turkey, 23 May 2017, pp.169-170