Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

İnfertil Çiftlerde Cinsel Yaşam ile İlgili Araştırmaların Sistematik Derlemesi

Androloji Bülteni, vol.22, no.2, pp.74-85, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Ağrısı ve Yönetimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, pp.1-8, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medyada Şiddet ve Kadın

4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.331-332 Creative Commons License

Covid-19 Pandemisinde Gebelerin Anksiyete, Stres ve Kaygı Düzeyleri ile İlgili Araştırmaların Sistematik Derlemesi

4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.230-243 Creative Commons License

TEN TENE TEMASIN ANNE VE YENIDOĞAN ÜZERINE ETKILERI ILE ILGILI ARAŞTIRMALARIN SISTEMATIK DERLEMESI

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2021, pp.23-36

Covid 19 Pandemisinde Emzirme

1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2021, pp.1 Sustainable Development

Sezaryen Doğum ve Otizm Arasında İlişki Var Mıdır?

4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.391

Premenstrual Sendrom Yönetiminde Non Farmakolojik Yöntemler

4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.390

Menopoz Döneminde Tamamlayıcı Tedavilerin Uyku Kalitesine Etkisi

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2019, pp.182

Postnatal Yaşamsal Bir Kriz: Travma Sonrası Stres Bozukluğu

5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsiyetçi Tutum Davranışlarının Belirlenmesi

5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

Spiritüel Bir Dokunuş: Perinatal Palyatif Bakım

5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

Bir Umut Işığı: Uterin Transplantasyon

5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

İnfertil Çiftlerde Cinsel Yaşam İle İlgili Araştırmaların Sistematik Derlemesi

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.1

Postpartum Dönemde Göçün Kadın Ruh Sağlığına Etkileri

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017, pp.1

Çikolata Tüketimi ve Preeklampsi İlişkisi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 06 October 2017, pp.1

The Nurses Place in the Nutrition of Pediatric Oncology Patients

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.116

Psychological Problems of Cancer Patiens and the Role of Nurses in Supporting

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.113 Sustainable Development

Cancer and Immunonutrition

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.114 Sustainable Development

Effects of Cancer Diagnosis on Individuals and Nursing Care

1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.115 Sustainable Development

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Ağrısı ve Yönetimi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.204

Gebelikte Uyku Kalitesi

4. Uluslararası ve 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.35-36

Adölesan Gebelikler ve Adölesan Gebeliklerde Olası Sağlık Problemleri

4. Uluslararası ve 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.28-29

Üniversite Öğrencilerinde Dismenore ve Getirdiği Sonuçlar

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Turkey, 15 - 19 March 2017, pp.18

Emotions, Experiences and Satisfaction of Adolescent and Adult Mothers Related to Their Birth

COGI 2015, 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Budapeşte, Hungary, 17 - 20 September 2015, pp.1 Sustainable Development

Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi ve Tutumları

1. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.1

Books & Book Chapters

Menopoz Dönemi ve Migren

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof.Dr. Yaşar GÖZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.85-100, 2021

PREEKLAMPSİNİN MATERNAL-FETAL ETKİLERİ, YÖNETİMİNDE GÜNCEL EBELİK/HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt-1), Cem Evereklioğlu,Reyhan İrkin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.99-114, 2021

DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE NONFARMAKOLOJİK BİR YAKLAŞIM: AKUPRESÜR

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt-2), Cem Evereklioğlu,Reyhan İrkin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-14, 2021

Meme Kanseri ve Gebelik

in: Ebelikte Güncel Çalışmalar, Sayıner Fatma Deniz, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.91-99, 2021

Pelvik Taban Sağlığı ve Ebelik

in: Ebelikte Güncel Çalışmalar, Denizer Fatma Deniz, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.155-168, 2021

Jinekolojik Kanser Tanı ve Tedavisinin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Şahin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.153-162, 2020

Premenstrual Sendrom ve Non Farmakolojik Baş Etme Yöntemleri

in: Anne Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Saracaloğlu AS.,Hergüner G.,Saçan S., Editor, Güven Yayıncılık, İstanbul, pp.162-179, 2019