Education Information

Education Information

  • 2016 - Continues Expertise In Medicine

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Turkey

Dissertations

  • 2019 Expertise In Medicine

    Gebe ratlarda sugammadeksin farklı dozlarının koagülasyon üzerine etkisi

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü

Foreign Languages

  • A1 Beginner English