Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Renal Alveolar Echinococcosis Mimicking Renal Neoplasm with Brain Metastasis

INDIAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.83, sa.1, ss.370-372, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The comparison of wall thickness of esophagus and gastroesophageal junction using computed tomography with endoscopy and biopsy results

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, sa.3, ss.488-495, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Shear-Wave Elastography in the Characterization of Pleural Effusions

ULTRASOUND QUARTERLY, cilt.35, sa.2, ss.164-168, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzole Dalak Metastazından Tanı Konulan Akciğer Adenokarsinomu

CAUSEPEDİA, cilt.8, sa.1, ss.15-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tracheal Bronchus: A Rare Anomaly

RESPİRATOR CASE REPORT, cilt.8, sa.3, ss.123-125, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta lob sendromlu olgularda bilgisayarlı tomografi bulguları

Genel Tıp Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.96-101, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TORASİK UZANIM GÖSTEREN DEV PRİMER DALAK KİST HİDATİK OLGUSU

TRD RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 11 Kasım 2018, cilt.1, ss.116

KOLON KANSERİ NEDENİYLE GELİŞEN GASTROKOLONİK FİSTÜL OLGUSU

TRD RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 11 Kasım 2018, cilt.1, ss.82

APPROPRİATE TRACT METHOD İN COMPUTED TOMOGRAPHY GUİDED PERCUTANEOUS TRANSTHORACİC BİOPSY

uluslararası Müzik Sağlık Ve Dans kongresi, Van, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.80

TO DIAGNOSE ACL RUPTURE FROM BONE MARROW EDEMA

balkan radyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.205

ARACHNOID CYST MAGNETIC RESONANCE FEATURES

uluslararası Müzik Sağlık Ve Dans kongresi, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.89

THE LATE SEQUELAE OF POLIOMYELITIS: A RARE CASE REPORT

balkan radyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.127

A Common Public Problem In Our Region Clinical And Radiological Evaluation Of Liver Hydatid Cyst

uluslararası Müzik Sağlık Ve Dans kongresi, Van, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.40

RADIOLOGIC IMAGING IN DIAGNOSIS OF PLEURAL EFFUSION

uluslararası Müzik Sağlık Ve Dans kongresi, Van, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.87

A RARE CASE:INTRATHORACIC ACCESORY HEPATIC LOBE

balkan radyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.129

BRAIN MAGNETIC RESONANS IMAGING FINDINGS OF MUCOPOLYSACCHARIDOSIS

balkan radyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.130

A RARE TUMOR OF THE LUNG: INFLAMMATORY MYOFIBROBLASTIC TUMOR

BALKAN RADYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, cilt.1, ss.295

COMPUTED TOMOGRAPH FİNDİNGS OF TUBERCULOSİS MİMİCİNG RENAL CELL CARSİNOMA

ESUR RADİOLOGY CONGRES, Barcelona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2018, cilt.1, ss.1

MR FİNDİNGS İN THE CASE OF COMPLET HİDATİFORM MOLL

ESUR RADİOLOGY CONGRESS, Barcelona, İspanya, 13 - 16 Eylül 2018, cilt.1, ss.2

MEME KITLELERINDE BIYOPSI SONUÇLARIMIZ: RETROSPEKTIF ANALIZ

ahtamar ululararsı 1.çalışmalar multidisipliner kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, cilt.1, ss.903

CAN ADC BE A PROMISING MAKER OVER CURRENT BREAST MRI PARAMETERS FOR EVALUATING BREAST MASSES

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.187

NADİR BİR OLGU, AKCİĞER PARANKİMAL CASTLEMAN HASTALIĞI

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.36

A RARE CASE: CASTLEMAN DISEASE PRESENTING IN THE LUNG PARENCHYMA

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.73

NADİR BİR OLGU: İNTERHEMİSFERİK FİSSÜR EPİDERMOİD KİSTİ

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.51

GIANT HEMANGIOMA ON THE TONGUE AND LIP

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.67-68

MAGNETIC RESONANS IMAGING AND CT FINDING IN A CASE OF METHYLMALONIC ACIDEMIA

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.137

A RARE CASE: SUBAKUT SKELEROUS PANENSEFALITE (SSPE)

türk manyetik rezonans derneği kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.103

NADIR GÖRÜLEN SPONTAN MEDIASTINAL HEMATOM

türk toraks derneği kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, cilt.1, ss.420

Aberran Sol Subklavian Arterin Eşlik Ettiği Sağ Yerleşimli Arkus Aorta

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017, ss.651-652

Torasik Uzanım Gösteren Dev Primer Dalak Kist Hidatik Olgusu

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017, ss.233-234

Imaging Findings of Rapunzel Syndrome Including Sonography

WFUMB 2017 The 16th World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology Congress, Taipei, Tayvan, 13 - 17 Ekim 2017, ss.146

Inocule Pelvic Cyst Hydatid Presenting as Mass

EUROSON 2017 CONGRESS of EFSUMB, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2017

A PEDIATRIC CASE OF SIGMOID COLON MALIGNANCY PRESENTED WITH KRUKENBERG TUMOR

2017 Euroson Congrees of EFSUMB, Ljubljana, Slovenya, 22 - 24 Eylül 2017, ss.51

PELVIC CYST HIDATID RESENTING AS MASS

2017 Euroson Congrees of EFSUMB, Ljubljana, Slovenya, 22 - 24 Eylül 2017, ss.79

HERLYN WERNER WUNDERLICH SYNDROME WITH INITIAL PRESENTATION OF ENDOMETRIOSIS

2017 Euroson Congrees of EFSUMB, Ljubljana, Slovenya, 22 - 24 Eylül 2017, ss.53

İntrahepatik Portosistemik Venöz Şant: MRG Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.404

Pankreas Adenokarsinomuna Benzeyen Non-Fonksiyone Nöroendokrin Tümör MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.407

Sürrenal Kitleyi Taklit eden Dev Ekzofitik Renal Anjiyomyolipom Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.304

Suprapatellar İmpingement Sendromu: Nadir Bir Diz Ağrısı Nedeni

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.350

Koledok Kisti ile Karışabilen Duodenum Divertikülü

36.Ulusal Radyoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.1-2