Announcements & Documents

2020-2021 Güz Döneniminde Tarafımca Okutulacak Lisans ve Lisansüstü Muhtemel Ders Programı Saatleri:
Announcement
9/28/2020

Lisans Dersler                                                      Gün                     Saat       

Su Ürünlerine Giriş                                                Pazartesi              14:00-16:00

Su Kalitesi                                                              Çarşamba             08:00 -12:00

Su Ürünleri (Tıp Fakültesi)                                     Perşembe             13:00-15:00


Lisansüstü Dersler                                             Gün                      Saat       

Balıklarda Yaş Belirleme Metotları                        Cuma                   09:00-12:00

Balık Popülasyonlarının Analizi                            Salı                       13:00-16:00

İç Sularda Su Kalitesi Yönetimi                            Çarşamba             13:00-16:00