Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Erciş Meslek Yüksekokulu Teknik Bölümler Öğrencilerinin KOSGEB'in Verdiği Girişimcilik Destekleri Hakkındaki Görüşleri

The Journal of Academic Social Science, no.60, pp.362-372, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

VAN KENT MERKEZİNDE DOĞAL GAZ KULLANIMINDA SO2 ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

MESLEKİ BİLİMLER DERGİSİ (MBD), vol.3, no.6, pp.689-699, 2017 (Other Refereed National Journals)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE İHRACATA YÖNELİK VERİLEN DEVLET YARDIMLARI: VAN ÖRNEĞİ

TİDSAD Türk&İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Derğisi, vol.1, no.14, pp.239-246, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of cooling applications for photovoltaic panels

4th International Conference on Natural and Engineering Sciences, Muğla, Turkey, 9 - 12 October 2018, pp.48

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES THE STATE AID FOR EXPORTS: VAN SAMPLE

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, vol.1, no.1, pp.1-7

ERCIS SCHOOL OF TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENTS'S ENTREPRENEURSHİP KOSGEB STUDENTS GIVEN ABOUT THE VIEWS

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, vol.1, no.1, pp.1-8

Azxx Series Magnesium Alloy Sheet: The Effect Of Homogenization Treatment On The Corrosion Behavior

IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, Skopje, Macedonia, 1 - 05 September 2015, pp.59-78

SWOT Analysis of Ercis Vocational Highschool Students

IV. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU(UMYOS2015), Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.2021-2028

Erciş Meslek Yüksekokulu Gaz Tesisatı ve Teknolojisi Bölümü-Endüstri İşbirliği

Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 June 2012, pp.104-108

...........

2. ULUSLARARASI 6.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.100-110

Sıcak presleme yöntemi ile uretilmis Al?Cu/Al2O3 in?situ kompozitler: sinterleme suresinin etkisi

MATIT 2009: V. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, Turkey, 17 - 18 October 2009, pp.57-66

AKIŞKAN YATAKLI KAZANLAR ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA

ULIBTK09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.142-146

Basic Problems in Mechanical Engineering Technology and Their Alternative Solutions

UMYOS’09: 1st Ilternational 5th National Vocational Schools Symposium’09, Konya, Turkey, 24 - 28 June 2009, pp.325-334