Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Cukurova University, Peyzaj Mimar., Peyzaj Mimarlığı, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  VAN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİ KIYI ALANLARINDA YERLEŞİM UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRMESİ: GÖRSEL ANALİZ YAKLAŞIMLARI

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

 • 2006 Postgraduate

  VAN VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ RİZOMLU İRİSLERİN (Iris spp.) PEYZAJ MİMARLIĞI BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ",

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Ens., Bahçe Bitkileri

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • C1 Advanced Persian