Education Information

Education Information

 • 2018 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Coğrafi Bilgi Sistamleri, Turkey

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Van Gölü'ne Güncel Flüviyal Çökel Girdisi ve Gölsel Çökel İlişkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Van Gölü Güncel Sedimanlarının Paleolimnolojisi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012ICDP Training Course

  Other , Minessota University, LRC LacCore Laboratories

 • 2010GESEP Scholl

  Education Management and Planning , Geological Engineering