Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Bitlis Eren University, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Dr) (Erciyes Ortak), Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 2008 - 2012 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Cumhuriyet Döneminde Güneydoğu Anadolu (Gaziantep-Mardin-Urfa)'ya Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (1923-1950)

  Bitlis Eren University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 • 2012 Postgraduate

  I. Umumî Müfettişlik'in Kurulması ve Faaliyetleri (1927-1952)

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English