Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Example Van and it's Vicinity: Turkey-Iran Border Issue and Public Order Events at the Border (1925-1932)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.1, no.7, pp.263-282, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

National Struggle Period Occupation Movements and the Reflections of Foreign Policy in the Vakit Newspaper (16th May 1919-20th November 1922)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.1, no.50, pp.69-86, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Epidemic Diseases and Measures Taken in Gaziantep (1923-1950)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı,, no.1, pp.57-76, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İsmail Gaspıralı'nın Türk-İslâm Birliğine Yönelik Faaliyetleri

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.125, no.245, pp.395-404, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Millî Şuurun Sağlam Bir Vesikası: Küresünni Türkleri

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.123, no.242, pp.73-88, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Millî Hâkimiyet Perspektifinde Antep Savunması

Türkiye Günlüğü, vol.138, no.138, pp.42-54, 2019 (Other Refereed National Journals)

II. Dünya Savaşı Yıllarında Gaziantep Vilâyeti Halkevi Faaliyetleri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.431-453, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Public Inspectors as a Tool to Ensure Internal Audit: The Example of the First Public Inspectorate

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.34, pp.459-487, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

TBMM Zabıt Cerideleri'ne Göre İlk Meclis'te Van Milletvekilleri ve Faaliyetleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, no.28, pp.158-181, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EPIDEMIC DISEASES AND MEASURES TAKEN IN URFA (1923-1933)

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 02 November 2021, vol.1, pp.79-80

MEASURES TAKEN AGAİNST THE CASES OF BANDITRY AND ROBBERY THAT OCCURRED İN URFA İN THE FİRST YEARS OF THE REPUBLİC

7. ULUSLARARASI GAP ZİRVESİ KONGRELERİ, Şanlıurfa, Turkey, 26 - 27 June 2021, vol.1, pp.140-157

İSMAİL GASPIRALI’NIN TÜRK BİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.205

Millî Hâkimiyet Perspektifinde Antep Savunması

Hâkimiyet-i Millîye Uluslar arası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 03 November 2018, vol.-

Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya Türklerinin Durumu ve Türkiye'ye Yardımları

Muasır Şarkşünaslığın Aktüel Problemleri, Baku, Azerbaijan, 17 - 19 October 2017, pp.154

Books & Book Chapters

AXIAL SHIFT IN TURKEY-SOVIET UNION RELATIONS (1939-1953)

in: TURKEY-RUSSIA RELATIONS: PAST, PRESENT AND FUTURE, İlyas Topsakal ve Alperen Kürşad Zengin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.115-136, 2021

1950-1960 YILLARI ARASI “TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÖZELİNDE” DP- CHP SİYASİ MÜCADELESİ..

in: STATE 1950s, TURKEY - POLITICS - FOREIGN POLICY EDUCATION-ECONOMY Security, Erkan Afşar, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.101-139, 2021