Dr.Öğr.Üyesi

Feyza Demir


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Patoloji Anabilim Dalı

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Tıpta Uzmanlık

Taksim Egitim Arastirma Hastanesi_ İstanbul, Patoloji, Türkiye

1994 - 2001

1994 - 2001

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Lisans, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Tıpta Uzmanlık

Uterin serviks kanserleri ve oncul lezyonlarda survivin expresyonunun hr Hpv insitu hibridizasyon ve p16 ink4a esliginde degerlendirilmesi

Taksim Egitim Arastirma Hastanesi, Patoloji Laboratuvari, Tibbi Patoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Patoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji

Akademi Dışı Deneyim

2013 - 2017

2013 - 2017

Diğer Kamu Kurumu, Van Bolge Egitim Arastirma Hast, Tibbi Patoloji

2015 - 2015

2015 - 2015

Kamu Kurumu, R.T.E. Mogadishu Eğitim Araştırma Hast., Tıbbi Patoloji

2014 - 2014

2014 - 2014

Kamu Kurumu, Nyala Sudan Turk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patooji

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Temel Patoloji

Lisans

Lisans

Patoloji

Tıpta Uzmanlık

Tıpta Uzmanlık

Patoloji

Lisans

Lisans

tibbi patoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Renal Alveolar Echinococcosis Mimicking Renal Neoplasm with Brain Metastasis

Dündar İ. , Özgökçe M. , Durmaz F. , Demir F.

INDIAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.83, sa.1, ss.370-372, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Carbamazepine-induced DRESS syndrome leading to reversible myocarditis in a child

Çetin M. , MIS M. D. , Karaman K. , Yavuz İ. H. , Geylan H. , TUNCDEMIR P., et al.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, cilt.44, sa.1, ss.102-105, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

Clitoral keloids after female genital circumcision in early age

BIRGE O., OZBEY E. G. , ARSLAN D., ADIYEKE M., Demir F. , KAYARS I.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.44, sa.4, ss.511-514, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Chronic lymphocytic leukemia infiltration with gallbladder involvement without jaundice: Presentation of a rare case and review of literature.

Demir F. , Çalışkan Şenköy F. , Erten R. , İlaiz N.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, cilt.2, sa.4, ss.23-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

A Giant Uterine Vascular Leiomyomatosis; A Rare Cause of Menometrorrhagia

Birge Ö., Özbey E. G. , Demir F. , Adıyeke M., Bedir F., Kayar İ.

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.26, sa.1, ss.11-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

A rare case of pelvic Castleman’xxs Disease mimicking an adnexal tumor

Karaman E. , Ateş Ç., Kolusarı A. , Alkış İ. , Şahin H. G. , Gül A. , et al.

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, sa.4, ss.344-346, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Evaluation of HPV And p16 Expression in the Cervical Intraepithelial Neoplasia

KIMILOGLU E., Gündoğar Ö., Demir F. , Özcan Z., Cın M., ERDOGAN N.

Journal of current pathology, cilt.1, sa.3, ss.53-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

CERVICAL CYTOLOGY SCREENING IN SUB-SAHARAN AFRICA

BIRGE O., Demir F. , Kayar İ., Adıyeke M., AKGOR U., Yeğin S., et al.

International Journal of Current Research, cilt.8, sa.1, ss.25500-25504, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Prostatik kist hidatik; Nadir bir olgu sunumu

Demir F. , Ayaz Yalınkılıç F. , Erten R.

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.317-318

2019

2019

Lenf nodu metastazı ile tanı alan Mikozis fungoide olgusu

Ayaz Yalınkılıç F. , Demir F. , Erten R.

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.118

2019

2019

Servikal poliplerde ayırıcı tanıda Bothyroid sarkom: İki olgu

Demir F. , Ayaz Yalınkılıç F. , Arvas M. S. , Erten R.

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.264

2018

2018

Cervical Smear Cytology And Histopathology Correlation From A Tertiary Referral Hospital In The Eastern Region Of Turkey

Demir F.

Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi, Van, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.19

2018

2018

SERVİKAL SİTOLOJİLERİNDE ATİPİK SKUAMÖZ VE ATİPİK GLANDÜLER HÜCRELER SAPTANAN OLGULARDA HİSTOPATOLOJİK SONUÇLAR

Demir F.

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.1003-1007

2018

2018

SAFRA KESESİNDE SARILIK TABLOSU GELİŞTİRMEYEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU

Demir F. , Erten R.

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.259

2018

2018

ADNEKSİAL BİR TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN NADİR BİR OLGU: PELVİK CASTLEMAN HASTALIĞI

Karaman E. , ateş ç., Kolusarı A. , ALKıŞ İ. , demir F.

7.Palandöken kadın doğum kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 04 Mart 2018, ss.20

2017

2017

Dış Kulak Yolunda Serominöz Gland Adenomu: Olgu Sunumu.

Bayram İ. , Erten R. , Demir F. , Akman İlik Z.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu.

Erten R. , Akman İlik Z. , Demir F. , İlaiz N.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

İntranazal Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

Çalışkan Şenköy F. , Demir F. , Erten R.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Mesanede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu.

Demir F. , Erten R. , Akman İlik Z. , Çalışkan Şenköy F.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Soliter Fibröz Tümör Olgusu.

Demir F. , Çalışkan Şenköy F. , Erten R.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinom ve Papiller Adenom Birlikteliği: Olgu Sunumu.

Akman İlik Z. , Erten R. , Demir F.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Anjiosarkom Taklitçisi Papiller Endotelyal Hiperplazi (Masson Tümörü): Olgu Sunumu.

Erten R. , Demir F. , Akman İlik Z.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Adölesan Yaşta Damak Yerleşimli Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

Erten R. , Demir F. , Çalışkan Şenköy F.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Telenjiektazia Makülaris Erüptiva Perstans Olgusu.

Özaydın Yavuz G. , Yavuz İ. H. , Dere G. , Erten R. , Demir F. , Güneş Bilgili S.

9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017, ss.53

2016

2016

Telenjiektazia Makülaris Erüptiva Perstans Olgusu.

Özaydın Yavuz G. , Yavuz İ. H. , Dere G. , Erten R. , Demir F. , Güneş Bilgili S.

9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2016, ss.53

2000

2000

Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinom ve Papiller Adenom Birlikteliği: Olgu Sunumu.

Akman İlik Z. , Erten R. , Demir F.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

Anjiosarkom Taklitçisi Papiller Endotelyal Hiperplazi (Masson Tümörü): Olgu Sunumu.

Erten R. , Demir F. , Akman İlik Z.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

İntranazal Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

Çalışkan Şenköy F. , Demir F. , Erten R.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu.

Erten R. , Akman İlik Z. , Demir F. , İlaiz N.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

Adölesan Yaşta Damak Yerleşimli Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

Erten R. , Demir F. , Çalışkan Şenköy F.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

Mesanede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu.

Demir F. , Erten R. , Akman İlik Z. , Çalışkan Şenköy F.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

Soliter Fibröz Tümör Olgusu.

Demir F. , Çalışkan Şenköy F. , Erten R.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

Dış Kulak Yolunda Serominöz Gland Adenomu: Olgu Sunumu.

Bayram İ. , Erten R. , Demir F. , Akman İlik Z.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

2000

2000

Telenjiektazia Makülaris Erüptiva Perstans Olgusu.

Özaydın Yavuz G. , Yavuz İ. H. , Dere G. , Erten R. , Demir F. , Güneş Bilgili S.

9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2000, ss.53

Ödüller

Ekim 2019

Ekim 2019

Poster bildiri ikincilik ödülü (Serviks uterinin skuamöz hücreli karsinomu ve skuamöz intraepitelyal lezyonlarında Neurotrophic tyrosine kinase receptors (NTRK) 1 ve 2 ekspresyonunun rolü))

29. Ulusal Patoloji KongresiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1