Education Information

Education Information

 • 2021 - 2022 Undergraduate

  Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Turkey

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Technıcal Educatıon, Department Of Mechanıcs Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  TiNi ile takviye edilmiş Mg/AZ91 matrisli kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu

  Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

 • 2009 Postgraduate

  Vakumlu elektrikli süpürgeler için helezonik tip su yıkamalı hava filtresi geliştirilmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English