Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Turkey

 • 1995 - 1997 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Turkey

 • 1986 - 1990 Under Graduate

  Trakya University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  TUZ STRESİ ALTINDAKİ PATLICAN GENOTİPLERİNDE BAZI ANTİOKSİDANT ENZİM AKTİVİTELERİNİN IN VITRO VE IN VIVO OLARAK İNCELENMESİ

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri

 • 1997 Post Graduate

  Cam Serada Yetiştirilen Patlıcanda Budama ve Fide Dikim Mesafelerinin Verim, Erkencilik ve Kimi Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English