Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuğun Tıbbi Müdahaleye Rızasının Katılım Hakkı Yönünden Analizi

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu "Ceren DAMAR ŞENEL'in Anısına", Ankara, Turkey, 26 - 27 November 2021, pp.29-52

Velayet Hakkının Sınırı

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Van, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.129-131

Sosyal Medya Aracılığıyla Çocuğun Kişilik Hakkı İhlalinin Unutulma Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi

HUKUKUN GÜNCEL MESELELERİ ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 10 - 13 February 2022, pp.221-222

Türk Hukukunda Grev Yasaklarının İlo Normları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.159-161

Manevi Yansıma Zararının Giderimi

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.84

Türk Borçlar Hukukunda Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Tiran, Albania, 11 - 15 September 2017, pp.74-81

The Loyallty and Care of the Contractor in the Turkish Law Obligations

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Tiran, Albania, 11 - 15 September 2017, pp.49

TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞART KAVRAMI

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (ICOMEP'16), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.479

RIGHT TO FILE AN INDIVIDUAL APPLICATION TO CONSTITUTIONAL COURT IN TURKEY: ADMISSIBILITY CRITERIA,

VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, Bükreş, Romania, 4 - 10 September 2015, pp.5

IMPLEMENTATION OF THE JUDICIAL ASSISTANCE SYSTEM IN TURKEY EXAMPLE OF THE PROVINCE OF VAN,

-VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, Bükreş, Romania, 4 - 10 September 2015, pp.7

Books & Book Chapters

Vekaletsiz İş Görme ve Tabi Olduğu Hükümlerin Değerlendirilmesi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar III, , Editor, Serüven Yayınevi, pp.445-464, 2022

Implemantion of the Judicial Asistance System in Turkey Example of the Province of Van

in: Research on Cultural Studies, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Francesco Sidoti, Editor, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt, pp.73-81, 2016

Metrics

Publication

21

Project

2
UN Sustainable Development Goals