Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Afet Politikalarında Risk Unsuru ve Afet Mevzuatında Risk Yönetimi

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.3, no.1, pp.152-165, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA,

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, vol.18, no.40, pp.413-448, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rıght To Fıle An Indıvıdual Applıcatıon To Constıtutıonal Court In Turkey : Admissibilty Criteria

yyü iibf dergisi, vol.1, no.2, pp.214-225, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İDARİ DENETİMDE YARGI YEKİSİNİN SINIRI

ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.1, no.1, pp.81-90

6331 Sayılı Kanun Kapsamında İşverenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri Ve Aykırılık Hallerinde Uygulanacak İdari Yaptırımlar

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE'16), Aydın, Turkey, 14 - 16 July 2016, vol.1, pp.12-16

RIGHT TO FILE AN INDIVIDUAL APPLICATION TO CONSTITUTIONAL COURT IN TURKEY: ADMISSIBILITY CRITERIA,

VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, Bükreş, Romania, 4 - 10 September 2015, pp.5

IMPLEMENTATION OF THE JUDICIAL ASSISTANCE SYSTEM IN TURKEY EXAMPLE OF THE PROVINCE OF VAN,

-VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, Bükreş, Romania, 4 - 10 September 2015, pp.7

Books & Book Chapters

COVID-19 KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERİN AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN ANALİZİ

in: COVID-19 DÖNEMİNDE İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞMALARI, Dr. Cafer Şafak EYELDr. Öğr. Üyesi Serkan GÜN, Editor, iksad , Ankara, pp.3-26, 2020 Creative Commons License

Implemantion of the Judicial Asistance System in Turkey Example of the Province of Van

in: Research on Cultural Studies, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Francesco Sidoti, Editor, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt, pp.73-81, 2016