Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanserde Ve Kronik Hastalıklarda Kahkaha Yogasının Etkisi: Sistematik Derleme

6. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.723-724 Sustainable Development

Hemşirelerin Palyatif Bakıma İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

6. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.721-722

Covid 19 Salgınında Hemşirelerin Öz yeterlilik Düzeyinin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Konusundaki Tutumlarına Etkisi

5. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 December 2021, no.52866, pp.183-191 Creative Commons License Sustainable Development

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İnflamatuvar Diyet Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi.

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2020, pp.402-404

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kronik Hastalıklı Bireylerin Bakımı Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi.

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2020, pp.498-500

THE EFFECT OF ACUPRESSURE ON SYMPTOMS MANAGEMENT

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.364-365

Diz Osteoartritinde Sıcak Ve Soğuk Uygulama

1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.107

Onkoloji hemşirelerinin yasam ve mesleki değerlerinin incelenmesi

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 06 November 2016

Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumu ve yaşam kalitesi

14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.379

Books & Book Chapters

HİPERTANSİYON YÖNETİMİ VE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

in: KRONIK HASTALIKLARIN YÖNETIMI VE KANITA DAYALI HEMŞIRELIK UYGULAMALARI, Elanur YILMAZ KARABULUTLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.109-118, 2022

Diyabetli Hasta Bakımında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları

in: Hemşirelikte İnterdisipliner Araştırmalar, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ Veysel CAN Mehmet BULDUK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-26, 2022

ADRENAL BEZ HASTALIKLARI (ADRENAL YETMEZLİK-CUSHİNG SENDROMU) YÖNETİMİ VE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

in: KRONIK HASTALIKLARIN YÖNETIMI VE KANITA DAYALI HEMŞIRELIK UYGULAMALARI, Elanur YILMAZ KARABULUTLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.336-348, 2022