Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In Structure of Occupational Health and Safety Legislation, the Employer and Employee under Evaluation

International Journal of Scientific and Technological Research , cilt.4, ss.23-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

INVESTIGATION OF ISOTHERMAL PARAMETERS OF DYE ADSORPTION ONTO ACTIVE CARBON

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.5, ss.437-440, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI AY VE GÜNEŞ ECLIPSE OLAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

PEYZAJ PROJELERİNDE KULLANILAN FARKLI KENT MOBİLYALARI TASARIMLARININ İNCELENMESİ VE ÖNERİLER GELİŞTİRİLMESİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.350 Creative Commons License

KAMUYA AÇIK YEŞIL ALAN PEYZAJ TASARIMLARININ İNCELENMESI VE ÖRNEK BIR TASARIM MODELININ ORTAYA KONULMASI: VAN İLI ÖRNEĞI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.349 Creative Commons License

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI VE İSTİHDAM OLANAKLARI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.343 Creative Commons License

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.351 Creative Commons License

ınıf Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.740-741 Creative Commons License

SINIF ÖGRETMEN ADAYLARININ BİLTEMM (FETEMM)FARKINDALIKLARININ FARKLI DEGISKENLERE GÖREDEGERLENDIRILMESI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.0, no.0, ss.290 Creative Commons License

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE BASİT MALZEMELER İLE YAPILANETKİNLİKLERİNÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.0, no.0, ss.363 Creative Commons License

8. SINIF ÖGRENCILERININ FEN,TEKNOLOJI VE BILIM KAVRAMLARI ILEİLGILI GÖRÜSLERI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.0, no.0, ss.289 Creative Commons License

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI MEVZUATININ YAPI İŞLERINDE, İŞVEREN VE ÇALIŞAN KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.340 Creative Commons License

Ortaokul 8. Sinif Öğrencilerinin Enerji Konusu İle İlgili Kavramalari

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, cilt.0, no.0, ss.327

8. Sinif Fen Bilimleri Ders Kitabinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, cilt.0, no.0, ss.326

İNVESTİGATİON OF İSOTHERM PARAMETERS OF PAİNT ADSORBTİON ON ACTİVE CARBON

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.59

STUDY OF THERMODYNAMİC PARAMETERS OF DYE ADSORBTİON ON NATURAL AND COMMERCİAL CLAY

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.59-60

THE İNVESTİGATİON OF İSTOHERMM PARAMETERS OF DYE ADSORBTİON ON NATURAL CLAY AND COMMERCİAL CLAY

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.60-61

ınvestigation of thermodynamic parameters of dye adsorption onto active carbon

5th İnternational Conference of Ecosystems(ICE2015), Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.339-341

Diğer Yayınlar