Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gevaş Dilmetaş Köyü Mezarlığı Ve Mezar Taşları

SBED, vol.1, no.39, pp.323-348, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Diyarbakır'da Türk Dönemine Ait Olması Muhtemel Figürlü Bir Kabartma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.372-386, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Mardin Müzesi'ndeki Figürlü Mezar Taşları

höyük, vol.I, pp.23-33, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Gelenek ve Gelecek Arasında Sıkışan Bir Kent: Bitlis

HİSTORY STUDİES, pp.377-399, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Diyarbakır'daki Geleneksel Konut Mimarisinde Süsleme Anlayışı

HİSTORY STUDİES, pp.311-338, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Van Müzesi'ndeki Sergilenen İki Mezar Taşı

Yüzüncü Yıl Ünv. Soysal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.15-30, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Bitlis'teki Mimari Yapılarda Süsleme

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi, no.3, pp.21-42, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Bitlis'te Tespit Edilen İki Kitabe

Yüzüncü Yıl Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.21-42, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Bitlis'te Hoca Hasan Zaviyesi ve Hazireleri

Yüzüncü Yıl Ünv. Sosyal Bilimler Ens.Dergisi, no.1, pp.77-89, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bitlis Kalesi Kazısına Genel Bir Bakış

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, pp.98

Diyarbakır'da Türk Dönemine Ait Olması Muhtemel Figürlü Bir Kabartma

I.Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Croatia, 24 - 28 September 2017, pp.372-386

“Bitlis Kalesi Kazısı Tütün Lülelerinden Örnekler”

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.1

"Bitlis Kalesi'nde Seramik Üretimine İlişkin Bazı Bulgular ve Seramik Üretim Alanları"

11. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2015, vol.1, pp.173-179

Bitlis Kalesi Mimari Dokusu Üzerine Bazı Yorumlar

. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu,, Bitlis, Turkey, 23 - 25 August 2012, vol.1, pp.116-122

"Bitlis Kalesi Kazısı'nda Ele Geçen Avrupa Kökenli Buluntular",

14th International Congress of Turkish Art (Paris, Collège de France, 19-21 Septembre 2011), Paris, France, 19 - 21 September 2011, vol.1, pp.609-618

Bitlis ve Çevresi 2009 Yılı Yüzey Araştırması

28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.28, no.3, pp.457-474

Bitlis ve Çevrei Yüzey Araştırması-2009

32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, pp.457-474

Bitlis Kalesi Kazısı Sırlı Seramikleri Üzerine Bir Değerlendirme

XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Ararştırmaları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 14 - 16 October 2009, pp.83-92

Bitlis Çevresi Yüzey Araştırması-2008

27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, pp.203-224

Şanlıurfa Müzesi'ndeki İslam Dönemi Taş Eserleri

31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, pp.203-224

Van Müzesi'ndeki Türk Dönemi Taş Eserleri

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 17 - 21 June 2008, pp.184-195

Mardin Müzesi’ndeki İslam Dönemi Taş Eserleri

30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara. 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı,, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.2, pp.413-428

İran Azerbaycan'ından Türk Dönemine Ait Taş Sandukalar: Meraga Müzesi Örnekleri

ICANAS 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.609-633

Tatvan'daki Türk Dönemine Ait Mezartaşları

Uluslararası Geçmişten Günümüze Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 31 August - 02 September 2007, pp.915-930

Diyarbakır’daki Osmanlı Dönemi Taş Minberleri

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e II.Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 November 2006, vol.1, pp.529-549

Bitlis Kalesi Kazısı 2004 ve 2005 Yılı Seramik ve Çini Buluntuları

II. Vangölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 4 - 07 September 2006, pp.31-46

Bitlis-Adilcevaz Çevresi Yüzey Araştırması-2005

28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 29 May - 02 June 2006, vol.1, pp.261-276

Silvan Ulu Camii Mimari Süslemeleri

X. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Ararştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2006, pp.31-46

Diyarbakır’daki Mimari Eserlerde Figürlü Süslemeler

”, IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,, Erzurum, Turkey, 21 - 23 May 2005, vol.1, pp.47-56

Bitlis Çevresi Yüzey Araştırması

27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 28 May 2004, pp.173-182

Bitlis Çevresi 2003 Yılı Araştırması

26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 31 May 2003, pp.291-300

Bitlis Güroymak ve Tatvan İlçelerinde Ortaçağ ve Sonrası 2001 Yılı Araştırmaları

25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 2002, pp.53-66

Bitlis Tatvan ve Güroymak İlçeleri 2000 Yılı İncelemeleri

24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2001, pp.9-62

Bitlis ve Çevresinde Ortaçağ Sonrası İncelemeleri

23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 26 May 2000, pp.1-16

Books & Book Chapters

Bitlis Kalesi Kazısı’nde Ele Geçen Bir Grup Madeni Takı

in: Sanat ve Kültür Tarihi Araştırmaları, Ercan ÇALIŞ, Resul YELEN, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.90-107, 2020 Creative Commons License

Bitlis Kalesi Kazı Çalışmaları

in: Edebiyat Fakültesi Panelleri, Taştan Z., Duman Z., Akköprü E., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.277-320, 2017

Kültürler Potası İstanbul

in: EDEBİYAT FAKÜLTESİ PANELLERİ, Duman Z, Editor, Hiper Yayıncılık, İstanbul, pp.345-350, 2017

DİYARBAKIR'DAKİ İSLAM DÖNEMİ MİMARİSİNDE SÜSLEME

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2010

Bitlis’teki Mimari Yapılarda Süsleme

Bitlis Valiliği Kültür Yayınları, Bitlis, 2002

Expert Reports