Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültes, Tarih Bölümü/T.C Tarihi A.B.D, Turkey

 • 2003 - 2006 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü/T.C Tarihi A.B.D, Turkey

 • 1997 - 2001 Under Graduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü , Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Kıbrıs Barış Harekâtı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürecinde Türk Kamuoyu (1974-1983)

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 • 2006 Post Graduate

  Tarih Çalışmalarına Kaynak Olarak Tercüman- Milliyet- Cumhuriyet- Hürriyet Gazetelerinde Kıbrıs Sorunu (1954-1974)

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English