Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Induction of labor with misoprostol in pregnancies with advanced maternal age.

European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, vol.129, pp.140-4, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ferit Melen'in Maliye Bakanlığı Günlerine Bir Bakış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.361-391, 2017 (International Refereed University Journal)

Yerel Tarih Çalışmalarına Katkı Sağlayan Bir Aydın: Cevat Hakkı Tarım

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.36, no.62, pp.229-246, 2017 (National Refreed University Journal)

Türk Basını’nın 1964 Kıbrıs Olaylarına Bakışı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.474-494, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KIRŞEHİR BASINI’NDAN BİR ÖRNEK: KERVANSARAY DERGİSİ

FOLKLOR/EDEBİYAT, vol.23, no.91, pp.143-160, 2017 (International Refereed University Journal)

1983 Seçimlerine Katılan Siyasi Partilerin Askeri Yönetim Sonrası Türkiyesi'ne İlişkin Söylemleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.283-304, 2016 (International Refereed University Journal)

The Destalinization Period in Poland And It’s Reflections in The Turkish Press

The Journal of Academic Social Science, vol.4, no.37, pp.287-381, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chp Parti Müfettişlik Raporları’na Göre Kırşehir’de Siyasi, Sosyal Ve Ekonomik Hayat (1936-1947)

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.21, pp.79-108, 2016 (International Refereed University Journal)

1938 KIRŞEHİR (AKPINAR) DEPREMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ

Tarih Okulu Dergisi, no.26, pp.289-321, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

1926-1927 ve 1928 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNÂMELERİNDE VAN VİLAYETİ

TURKISH STUDIES, pp.429-444, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van Halkevi ve Faaliyetleri

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.XXXI, no.52, pp.93-134, 2012 (National Refreed University Journal)

Cevat Hakkı Tarım, Kırşehir Tarihi Üzerine Araştırmalar I

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.XXXI, no.52, pp.215-223, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Cultural Link Between Turkey-Ukraine Relations: Ukranian Scientific Association Of Oriental Studies

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.116

1971 Askeri Muhtırasında Türk Kamuoyu'nun Kıbrıs Algısı

KıbrısTürk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 16 May 2014, pp.331-338

Türk Basınının 1964 Kıbrıs Olaylarına Bakışı

8. International Cyprus Studies 2012, Gazimağosa, Cyprus (Kktc), 20 - 22 April 2012, pp.72-73

Books & Book Chapters