Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effect of Some Organic Materials on Yield and Plant Nutrient Content of Curly Leaf Salad (Lactuca sativa var. Crispa)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.24, no.3, pp.495-504, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bazı Organik Materyallerin Karpuz (Citrillus lanatus Thunb.)’ un İyon Alımına Etkisi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, vol.36, no.2, pp.280-285, 2020 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI DOZLARDA TİCARİ MİKROBİYAL GÜBRE UYGULAMASININ BİBERDE ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1-2 Sustainable Development

Farklı Kalsiyum (Ca+2) Dozlarının Kuraklık Stresi Altındaki Domates Bitkilerinin Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Macedonia, 17 - 21 July 2018, pp.241-245 Sustainable Development

BAZI ORGANİK MATERYALLERİN KARPUZ (Citrullus lanatus Thunb.)’UN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Macedonia, 17 - 21 July 2018, pp.246-249

BAZI ORGANİK MATERYALLERİN KIVIRCIK YAPRAK SALATA (Lactuca sativa var. Crispa)’ NIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

II. International Scientific and Vocational Studies Congress(Bilmes 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1177-1181

EFFECTS ON VEGETABLE PRODUCTION OF VERMICOMPOST USAGE

The 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), 26 - 30 June 2018, vol.1, no.1, pp.2

Antioxidative Enzyme Activities in Plants under Chilling Stress.

I.International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.464

Books & Book Chapters

SALT STRESS IN PLANTS AND ITS EFFECTS ON PLANT HORMONES

in: AGRICULTURAL STUDIES ON DIFFERENT SUBJECTS, Arzu ÇIĞ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.293-322, 2021

KIVIRCIK YAPRAK SALATANIN VERİM VE KALİTESİNE BAZI ORGANİK MATERYALLERİN ETKİSİ

in: Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar, ERDOĞAN, O., AVSEVER, M.L., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.80-94, 2018