Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1893-1894

Metrics

Publication

1