Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Formation of the Upper Pleistocene terraces of Lake Van (Turkey)

JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE, vol.25, no.7, pp.1124-1137, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Fluvio-Karstic Development of the Masiro Canyon (Pervari) and Geomorphic Features of Its Surroundings

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.42, pp.49-65, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Başkale (Van) Havzas'ında Travertenler Üzerinde Gelişen Karstik Şekiller

asos journal, no.46, pp.34-42, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başkale Bölgesinin (Van) Jeolojik ve Jeomorfolojik Ögeleri

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, vol.60, no.1, pp.77-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geological and Geomorphological Elements of Baskale Region, Van

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.60, no.1, pp.77-91, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation by the Station of the Method of Abrasion Process in the Lake Van Coast.

Bakü Üniversitesi Haberleri Tabiat İlimleri Serisi, pp.155-164, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van Gölü Kıyılarında Abrazyon Süreçlerinin İstasyonlar Metodu ile İncelenmesi ve Sonuçları

Azerbaycan Bakü Üniversitesi Tabiat İlimleri Serisi, pp.158-162, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karasu Havzasının Reliyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze’nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen “Jeotektonizma” İlmi Konferansı, Georgia, pp.135

Van Gölü Çevresindeki Buzul Şekilleri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.172

Başkale (Van) Havzası'nda Akarsu Vadileri ve Gelişim Süreçleri

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.180

Başkale (Van) Havzasında Başkale Fay Kuşağının Akarsu Sistemlerine Etkisi

Asos 2.Uluslararası sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.906

Başkale (Van) Havzası’nın Jeomorfolojisi

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.38

Van Gölü Güneyinde Buzul Şekilleri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 - 23 October 2008, pp.20

L’activité volcanique sur le pourtour du lac de Van (Turquie)

International colloquium AFEQ/INQUA Q6, Montpellier, France, 26 - 28 February 2008, pp.156

Van Gölü’nün güneyindeki buzul şekilleri

Türk Coğrafya Kurumu, Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.1-5

Van Gölü Çevresindeki Buzul Şekilleri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 September 2005, pp.167

Türkiye’nin Pleistosen ve Günümüzdeki Buzul Alanları

I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslar’ da Yüksek Dağlık Alanlar) Sempozyumu, Van, Turkey, 9 - 13 May 2003, pp.13-14

Van Gölü Seviye Değişmelerinin Buzul Dönemler ile ilişkisi

”, I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslar’ da Yüksek Dağlık Alanlar) Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 03 January 2003, pp.1-15

Karasu Havzasının Rölyefinin Strüktüral Morfometrik Analizi ve Neotektonik Sınıflandırılması

Gürcistan İlimler Akademisi Tabiat İlimleri (P.D. Gamkrelidze'nin 100. Doğum Yıldönümü Anısına Düzenlenen "Jeotektonizma" İlmi Konferansı, Tiflis, Georgia, 1 - 03 January 2003, pp.1-10

Books & Book Chapters

Van Gölü Havzası Geç Pleistosen ve Holosen Evrimi

in: Profesör İlhan KAYAN'a Armağan, Prof. Dr. Ertuğ ÖNER, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, Bornova, pp.727-790, 2013

Van Gölü Havzası Geç Pleistosen Evrimi

in: Prof. Dr. İlhan Kayan'a Armağan, Prof. Dr. Ertuğ ÖNER, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.727-790, 2013