Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler , Ekonometri/Ekonometri, Turkey

 • 2008 - 2013 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler , Ekonometri, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  İnsani Gelişmişlik Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Dinamik Bayesyen Panel Nitel Tercih Modelleri ile Analizi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

 • 2013 Postgraduate

  Türkiye'de Gelir Farklılığının Kantil Regresyon Modeli ile İncelenmesi: 2002-2010 Yılları Karşılaştırması

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri