Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

 • 2007 - 2013 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Econometrıcs

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Van Yüzüncü Yil University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

 • 2019 - Continues Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Komisyonu

Courses

 • Undergraduate İKTİSADA GİRİŞ I

 • Undergraduate Bilgi İşlem 2

 • Undergraduate Araştırma Yöntem ve Tekikleri

 • Postgraduate Ekonometrik Teori 2

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri 2

 • Postgraduate Doğrusal olmayan Zaman Serisi Modelleri

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri

 • Undergraduate ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

 • Undergraduate Bilgi İşlem 1