Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Dicle University, Instıtute Of Scıence, Matematik, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Dicle University, Ziya Gökalp Faculty Of Educatıon, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin çözümlerinin matematiksel davranışı

  Dicle University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Foreign Languages

 • C1 Advanced English