Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Peace With ICT Avrupa Birliği Proje Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.494-521, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje Hakkındaki Görüşleri

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.1272-1303, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Evaluation of Digital Content-Supported Transformation from Teachers’xx Perspectives withinthe Scope of 2023 Education Vision

Educational Policy Analysis and Strategic Research (EPASR), vol.15, no.3, pp.290-309, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dostroajan: Facial Recognition Based System Input Control Agent

Winter 2020","AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, vol.11, no.40, pp.82-96, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Öğretmen Yetiştirmede Etkileşimli Tahta Kullanımı: Bir Yıllık Deneyimli Akademisyen ve Öğrenen Görüşleri

Kuramsal Eğitimbilim, vol.11, no.4, pp.838-859, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Academic Staffs’ Attitudes Towards IWB Use in an Education Faculty

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), vol.3, no.2, pp.138-140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher Trainees’ Perceptions Towards the IWB Use in Their Training

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), vol.3, no.2, pp.134-137, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri

Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.3, pp.457-475, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.257-274, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ilkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Ögretiminde Ögretmenin Yardımcı Kitap Kullanımının Ögrenci Basarısı Üzerindeki Etkisi.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.251-271, 2015 (National Refreed University Journal)

İlkokul 4 Sınıf Matematik Dersi Kesirler Konusunun Öğretiminde Öğretmenin Yardımcı Kitap Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.251-271, 2015 (Other Refereed National Journals)

Travma Sonrası Büyüme Envanteri’nin Türkçe Versiyonunun Normal Toplumda Hiyerarsik Faktör Yapısı

TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, vol.11, no.5, pp.617-624, 2012 (National Refreed University Journal)

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Tutumları

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, vol.44, no.2, pp.119-140, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ilkögretim 6. Sınıflarda Geometrik Kavramların Ögretiminde Etkinlik Temelli Ögrenimin Ögrenci Basarısına Etkisi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.99-112, 2010 (National Refreed University Journal)

Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri Kullanma Düzeyleri

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.213-228, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.147-163, 2008 (Other Refereed National Journals)

Akıllı Ev Otomasyon Sistemi ve Internet Üzerinden Uygulaması.

Endüstri ve Otomasyon Dergisi, no.121, pp.16-24, 2007 (National Refreed University Journal)

Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Ögretmenligi Ögrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.115-122, 2007 (National Refreed University Journal)

Fen Bilgisi Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.115-122, 2007 (Other Refereed National Journals)

Akıllı Ev Otomasyon Sistemi ve İnternet Üzerinden Uygulaması

Endüstri ve Otomasyon Dergisi, no.121, pp.16-24, 2007 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Fakültesi nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternetten Yararlanma Nedenleri ve İnternet Kullanımı Sonucu Kazanımları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.56-78, 2006 (Other Refereed National Journals)

Egitim Fakültesi'nde Ögrenim Gören Ögrencilerin Internetten Yararlanma Nedenleri ve Internet Kullanımı Sonucu Kazanımları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.56-78, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Prospective Teachers' Opinions of Computer and Instructional Technologies for STEM Education

DMS-2019 (Data Science, Machine Learning and Statistics 2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.262-264

Face Recognition Based System Input Control Application

Data Science, Machine Learning and Statistics 2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.77

Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.1-6

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.7-13

Ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.100-102

Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenmeye hazırbulunuşluklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.107-110

Lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.111-114

Ortaokul Düzeyinde Yazılım Geliştirme Öğretiminde Farklı Yazılımların Karşılaştırılması

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.314

Programlama Temelleri Dersinin Ters Yüz Sınıf Modeli ile İşlenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.351

ACADEMIC STAFFS’ ATTITUDES TOWARDS IWB USE IN AN EDUCATION FACULTY

Research World International Conference on Arts, Education and Social Science, Amsterdam, Netherlands, 6 - 07 December 2016, pp.8-10

TEACHER TRAINEES’ PERCEPTIONS TOWARDS THE IWB USE IN THEIR TRAINING

Research World International Conference on Arts, Education and Social Science, Amsterdam, Netherlands, 6 - 07 December 2016, pp.4-7

İlkokul Düzeyinde Scratch ile Algoritma Öğretimi

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1

Ortaokul 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Konusu Kavram Yanılgılarına Yönelik Bir Eğitsel Yazılım

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1

Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi

8th International Computer Education and Instructional Technology Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1

İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açıları

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.769-772 Creative Commons License

Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

10. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.1782-1786 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Öğrencilerine İletişim Becerilerinin Öğretiminde Video İle Model Olma Yönteminin Etkililiği

in: ENGELSİZ BİLİŞİM 2019, VAHAP TECİM MUSTAFA ÖZHAN KALAÇ, Editor, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Manisa, pp.51-55, 2020