Education Information

Education Information

  • 2020 - Continues Doctorate

    Dicle University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Cıvıl Engıneerıng, Turkey

  • 2017 - 2019 Postgraduate

    Van Yüzüncü Yil University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 2010 - 2014 Undergraduate

    Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü, Turkey