Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Expertise In Medicine

  Istanbul Medeniyet University, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1998 - 2004 Undergraduate

  Selcuk University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2009 Expertise In Medicine

  İntratekal Olarak Uygulanan İzobarik Levobupivakain, İzobarik Bupivakain ve Hiperbarik Bupivakain in Etkilerinin Karşılaştırılması

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyıloji Ve Reanimasyon

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English