Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cecal dilatation and dislocation in a montafon cow Bir montafon i̇nekte sekum dilatasyonu ve dislokasyonu

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.15, no.5, pp.811-814, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Extremity problems in ostrich chicks and their treatment

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.8, no.5, pp.903-906, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Cecal Dilatation and Dislocation in a Montafon Cow

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.5, pp.811-814, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Acupuncture in neuromuscular lesions of animals

Acupuncture in Medicine, vol.17, no.2, pp.146-149, 1999 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

A Case of Peromelia, Meromelia and Adactyly in A Calf

VAN VETERİNARY JOURNAL, vol.30, no.2, pp.139-143, 2019 (International Refereed University Journal)

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

Türkiye Klinikleri Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, vol.1, no.1, pp.24-28, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bİr Hint Horozunda Salivar Kist Olgusu

Van Veterinary Journal, vol.27, no.2, pp.107-109, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi

Van Veterinary Journal, vol.20, pp.31-36, 2009 (National Refreed University Journal)

Ağrı ve Postoperatif Analjezi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.14, no.1, pp.87-90, 2003 (National Refreed University Journal)

Arap Atlarında Testislerin Ultrasonografik Görüntüsü

Veteriner Cerrahi Dergisi, vol.8, pp.5-7, 2002 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Omuz Eklemi Osteochondritis Dissecansın Sağaltımında Subchondral Otogreft Kullanılması ve Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1-5, 2001 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.121-125, 2001 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazine Anestezisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.103-109, 2001 (National Refreed University Journal)

Devekuşlarında Gözlenen Yabancı Cisimler ve Sağaltımı

VETERİNER CERRAHİ DERGİSİ, vol.7, pp.63-65, 2001 (Other Refereed National Journals)

Paraneoplastik Sendromlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.156-159, 2001 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.121-125, 2001 (National Refreed University Journal)

Leiomyosarcoma in a Dog. (Bir Köpekte Leyomiyosarkom Olgusu)

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.91-96, 2001 (National Refreed University Journal)

Congenital Urethral Dilatation in a Male Montophon Calf

ISRAEL JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, vol.55, no.1, pp.1, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gingival vascular hamartoma in a calf

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.10, pp.23-25, 1999 (National Refreed University Journal)

Gingival vascular hamartoma in a calf

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.10, pp.23-25, 1999 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun EKG Üzerine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.66-68, 1998 (National Refreed University Journal)

Van Kedilerinde Tletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.32-35, 1998 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun EKG Üzerine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.66-68, 1998 (National Refreed University Journal)

Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.63-65, 1998 (National Refreed University Journal)

Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.63-65, 1998 (National Refreed University Journal)

Van Kedilerinde Tletamin-Zolazepam Anestezisinin Klinik Tablo ve Kan Gazları Üzerine Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.32-35, 1998 (National Refreed University Journal)

Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.63-65, 1998 (National Refreed University Journal)

Bir Buzağıda Rastlanan Atresia Ani at Recti ve Coccigeal Agenesis (Perosomus Elumbus) Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.9, pp.46-47, 1998 (National Refreed University Journal)

Van Kedilerinde Kalça Eklemi Displazisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.8, pp.102-106, 1997 (National Refreed University Journal)

Van kedilerinde kalça eklemi displazisi

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, vol.8, pp.102-106, 1997 (National Refreed University Journal)

Buzağılarda Göbek Lezyonları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.7, pp.14-17, 1996 (National Refreed University Journal)

Buzağılarda göbek lezyonları

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Dergisi, vol.7, pp.14-17, 1996 (National Refreed University Journal)

Kıkırdak Greftlerinde Kullanılan Ezme ve Çizme Yönteminin Klinik Önemi (Deneysel Çalışma)

C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.189-194, 1995 (National Refreed University Journal)

Yara Sağaltımında Heterolog Kollagen Spongenin Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.20-27, 1995 (National Refreed University Journal)

Van ve Yöresinde Koç Orşitleri Üzerinde Çalışmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.2, pp.89-93, 1995 (National Refreed University Journal)

İki Akkaraman Kuzuda Meningoensefalosel Olgusu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.71-75, 1995 (National Refreed University Journal)

Nöromusküler lezyonlu Küçük Hayvanlarda Anestezi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.90-98, 1995 (National Refreed University Journal)

Bir besi işletmesinde karşılaşılan enfeksiyöz bovine keratokonjunktivitis olayı ve sağaltımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.22-26, 1995 (National Refreed University Journal)

Koyunlarda Deneysel Rumen Fistülü Tekniği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.32-36, 1995 (National Refreed University Journal)

Hayvanlarda Akapunktur Analjezisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.1, pp.99-102, 1995 (National Refreed University Journal)

Van ve yöresinde evcil hayvanlarda görülen ektoparaziter dermatitisler.

YYÜ VET. FAK. DERG, vol.1, no.5, pp.155-161, 1994 (National Refreed University Journal)

Melez Bir İnekte İnterkostal Fıtık Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.63-65, 1994 (National Refreed University Journal)

Sığır Ayak Hastalıklarında lokal oxytetracycline (Primamycine/LA-Pfizer) Uygulamaları

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.23-28, 1994 (National Refreed University Journal)

Boğalarda penis fibropapillomu sonucu oluşan parafimozise ilişkin klinik gözlem

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.17-21, 1994 (National Refreed University Journal)

İnce Barsak Anostomozlarında Serosubmukozal Sütür Tekniğinin Yeri (Deneysel Çalışma)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.135-141, 1994 (National Refreed University Journal)

Van ve Yöresinde Evcil Hayvanlarda Ektoparaziter Dermatitisler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.155-161, 1994 (National Refreed University Journal)

Bir Simental inekte Parmak Amputasyonuna İlişkin Klinik Gözlem

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, no.1, pp.49-56, 1994 (National Refreed University Journal)

Bir Merkebin Penisinde Rastlanan İnflamatuar Pseudo-Tümör Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.35-41, 1994 (National Refreed University Journal)

Akkaraman Kuzuda Rastlanan Unilateral Polymeli ve Hemimelie Olgusu

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.11-16, 1994 (National Refreed University Journal)

Van ve Yöresinde Evcil Hayvanlarda Ektoparaziter Dermatitisler

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.5, pp.155-161, 1994 (National Refreed University Journal)

Büyük Ruminantlarda Çeşitli Apse Olgularının Bakteriyolojik İncelenmesi

Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.101-104, 1994 (National Refreed University Journal)

Van ve yöresinde sığır ayak hastalıklarının yayılışı, nedenleri ve sağaltımı üzerine bir araştırma

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.4, pp.87-95, 1993 (National Refreed University Journal)

Köpeklerde Kalça Eklemi Displazisinin İnsidansı

Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.147-151, 1993 (National Refreed University Journal)

Van İli Dönerdere Köyündeki İneklerde Hipokalsemi ve Hipofosfatemi Üzerinde Çalışmalar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.3, pp.147-153, 1992 (National Refreed University Journal)

Van İli Dönerdere Köyündeki İneklerde Hipokalsemi ve Hipofosfatemi Üzerinde Çalışmalar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.3, pp.147-153, 1992 (National Refreed University Journal)

Kuzuda Abomasum Timpanisine İlişkin Klinik Gözlem

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.1-7, 1987 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECTS OF MEDICAL OZONE APPLIED IN THE TREATMENT OF CORNEAL ALKALI BURNS IN RABBITS ON TEAR PRODUCTION

2nd INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS, Adana, Turkey, 4 January - 05 February 2021, pp.58-59

ÜÇÜNCÜ GÖZ KAPAĞI BEZGNGN PROLAPSUSU (GLANDULA NICTITANSIN PROTRUSGONU)

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, vol.1, no.1, pp.1

PANKREAS CERRAHİSİ

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, vol.1, no.1, pp.1

ÖZALP İLÇESİ VE KÖYLERİNDE SIĞIR, KOYUN VE KEÇİ AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI, SAĞALTIMI VE EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Kırıkkale, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.1042

Squamous Cell Carcinoma in Cattle

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.182

Interdigital Fibroma in A Cattle

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1, no.1, pp.196

Bir Buzağıda Peromelia Olgusu

1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.223-224

Flamingolarda Göç Yorgunluğu

I. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 May 2015, pp.81

Bir buzağıda intrauterine femur kırığı. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.1, pp.261

Bir Hint Horozunda Salivar Kist Olgusu

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.339-340

Extremity problems of ostrich chicks and their rehabilitations

VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, Turkey, 3 - 06 July 2002, pp.83-84

Devekuşlarında Gözlenen Yabancı Cisimler ve Sağaltımı

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 October 2000, pp.161

Arap Aygırlarında Testislerin ultrasonografik Görünümü

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 October 2000, pp.160

The hemodynamic effects different Premedicans and in dogs

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 October 2000, pp.159

Van Kedilerinde Tiletamin-Zolazepam Anestezisi

6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Elazığ, Turkey, 25 - 28 June 1998, pp.1

Karaciğer rezeksiyonunda Water-Jet Yöntemlerinin Karşılaştırılması

14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, Turkey, 28 September - 03 October 1997, pp.1

Bacterial Translokation in hepar ishemie and Rezection

1. Avrasya Gastroenterologi Congress, Baku, Azerbaijan, 21 - 25 May 1997, pp.1

Van Kedilerinde High-Rise Sendromu

I. Ululsal Veteriner İç Hatalıkları Kongresi, Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 1995, pp.29-30

High-rise Syndrome in Turkish Van Cats

World Veterinary Congress, Yokohoma, Japan, 3 - 09 September 1995, pp.1

Köpeklerde Kriotonsillektomi

Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Mersin, Turkey, 10 - 14 July 1990, pp.1

Books & Book Chapters

Yenidoğan buzağılarda anestezi protokolü: Buzağılarda cerrahi vakalarda anestezi uygulamaları

in: Ruminantlarda Neonatal Cerrahi, Vedat BARAN, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.24-28, 2019

V. Bölüm Ön Bacak

in: Kedi ve Köpeklerde Kemik ve Eklemlere Cerrahi Yaklaşım Atlası, Okumuş Z, Kaya M, Demirkan A, Editor, Medipres, Malatya, pp.266-275, 2011

Etçillerin Yakalanması ve Muayeneye Sunulması

in: Dış Hastalıkları Klinik Muayene Yöntemleri, Necdet GÜZEL, Editor, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, pp.31-38, 2003