Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

22. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ & 17. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022

Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinde Hangi Olgularda Ameliyat Sırasında Safra Fistülü Daha Fazla Saptanır?

22. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ & 17. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022

Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinde İntraoperatif Komplikasyon Riskini Artıran Faktörler

22. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ & 17. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022

Final Pathology Results of Proliferative Breast Lesions.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019

Peptik Ülser Perforasyonunda Tedavi Yaklaşımı

12.ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019