Scientific Activities

Jury Memberships

  • April 2019 Expertise In Medicine

    Dİş Hekimliği Fakültesi

    Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Savunması

Scientific Refereeing

  • November 2018 Acta Scientific

    Other journals