Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECT OF OCCLUSAL PREPARATION DESIGN ON THE ADAPTATION AND FRACTURE RESISTANCE OF DIFFERENT CAD/CAM CROWNS

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research), cilt.44, sa.2, ss.57-66, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessment of Buccal Bone Thickness in the Anterior Maxilla: A Cone Beam Computed Tomography Study

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, cilt.22, sa.1, ss.102-107, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of The Adhesion of Different CAD/CAM Materialswith Self Etch/Adhesive Resin Cements

journal of dental and medical science, cilt.18, sa.2, ss.51-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Thermal Aging on Shear Bond Strength Different Resin Cements to Zirconia

journal of dental and medical science, cilt.18, sa.1, ss.74-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prosthetic Rehabilitation of Cleft Lip and Palate with Andrew’s Bridge: Case Report

Scholarena Case Reports, cilt.5, ss.409, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentin Hassassiyeti Tedavisinde Lazerlerin Etkinliği

Van Tıp Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.82-88, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fracture Strength of Surface Treated Zirconia Based Multilayer CAD/CAM Ceramic Crowns

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, sa.3, ss.174-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Replacement of Fractured Teeth in One Visit with CAD-CAM Technique: Case Report

journal of international dental sciences, cilt.1, ss.70-75, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Termal Yaşlandırmanın Rezin Siman İle Zirkonyum Arasındaki Bağlantısına Etkisi

TDB 25. Ulaslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.502

Rehabilitation of Functional Class III Patients with Fixed Prosthesis

25. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.976

GASTROO¨ZAFAGAL REFLU¨ HASTALARINDA REFLU¨ SIVISININ FARKLI CAD-CAM MATERYALLERI·NE ETKI·SI·

25. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.191-192

EVALUATİON OF DENTİN TUBULE OCCLUSİON AFTER DİFFERENT DESENSİTİZİNG AGENT APPLİCATİON USİNG A SCANNİNG ELECTRON MİCROSCOPE

25. İzmir Diş Hekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.377-378

ENDODONTİK TEDAVİLİ MOLAR DİŞLERİN CAD/CAM TAM SERAMİK ENDOKRON İLE TEK SEANSTA RESTORASYONU

25. İzmir Diş Hekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.391-392

THE EFFECT OF REFLUX FLUID ON DIFFERENT CAD-CAM MATERIALS IN GASTROOZAFAGAL REFLUX PATIENTS

25. İzmir Diş Hekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.190-191

REZİN İÇERİKLİ HASSASİYET GİDERİCİLERİN SELF ETCH/ADEZİV REZİN SİMANLARIN DENTİNE BAĞLANTISINA ETKİSİ

25. İzmir Diş Hekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.213-214

INFLUENCEN OF RESİN-BASED DESENSİTİZERS ON ADHESİON OF SELF ETCH/ADHESİVE RESİN CEMENTS TO DENTİN

25. İzmir Diş Hekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.213-214

EFFECT OF DİFFERENT CERAMİC PRİMERS ON SHEAR BOND STRENGTH OF RESİN COMPOSİTE CEMENT TO HYBRİD CAD/CAM MATERİAL

25. İzmir Diş Hekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.199-200

ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK REHABİLİTASYON: OLGU SERİSİ

25. İzmir Diş Hekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.387-388

Labial Movement of Palatopositioned Anterior Teeth with Fiber Post Systems

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.437

Diastema Closure With A Direct Technique Approach

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.352

Prosthetic Rehabilitation of Edentulous Space with Fiber Reinforced Composite Resin

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.154

Effect of Dentin Desensitizers on Shear Bond Strength of Adhesive Resin Cement to Dentin

International Congress On Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018, ss.125

A Prosthetic Treatment for Cleft Lip And Palate using Andrew’s Bar System

EPA 2017 – 41st Annual Conference of European Prosthodontic Association, Bukreş, Romanya, 28 - 30 Eylül 2017, ss.132